e-Fatura Nedir?

Vergi Usul Kanunu ve Türk Ticaret Kanunu’na göre, tutulması zorunlu olan faturaların elektronik ortamda oluşturma, gönderme, saklama, ibraz aşamalarının gerçekleştirildiği  ve tarafları arasında dolaşımını güvenli ve sağlıklı bir biçimde sağlamak amacı ile  GİB tarafından oluşturulan uygulamanın genel adıdır.

 

e-Fatura’ ya kimler geçmek zorunda?